INTERSPORT AKTIV - Zima 2022/23

42 KADA JE PRAVO VRIJEME? K D E AV VR E Ako ste se zapitali kada je najbolje vrijeme da vaše dijete stane na skije i savlada vještinu ovog vrlo zdravog i lijepog sporta, onda ste sigurno ljubitelj zimskih sportova i roditelj koji brine o zdravlju i fizičkom razvoju svog djeteta. Skijan je iz godine u godinu sve više dobiva na popularnosti i sve više ljudi zimi najviše voli svoje slobodno vrijeme i odmo r aktivno provoditi na snijegu, baveći se nekim od zimsk ih sportova. Uvijek je pravo vreme, a najbolje vrijeme da se dijete upozna sa skijanjem i da se počne družiti sa skijama j e poslije druge godine. Tada bi dijete trebalo kroz igru i zabav u naučiti kretati se na skijama, kako bi razvilo okretnost i naučilo osnovne pokrete. Ove aktivnosti pokrenuti će sve grupe mišića i utjecati će na jačanje zglobova na nogama, a vaše dijete će s teći osjećaj za ravnotežu. Najbolje je nabaviti male kratke sk ije, koje se lako pričvršćuju na dječje pancerice. Ono što je veo ma bitno je da opušteno, kroz igru i zabavu djeci približite sk ijanje. Nemojte biti uporni ukoliko im se ne sviđa i ne žele sudjelo vati, već pronađite drugi način ili strpljivo sačekajte da sami poka žu interes. Preporuka je da pažljivo odaberete mjesto za z imske aktivnosti, jer mnoge planine i skijališta imaju vrlo zabav ne sadržaje za djecu, animaciju na snijegu kao i dječje škole s kijanja. Djeca će najlakše zavoljeti i naučiti ovaj sport kroz ig ru i zabavu. Od treće godine možete djetetu nabaviti ili izna jmiti opremu za skijanje: skije, pancerice i kacigu. Pored dobre opreme važno je odabrati i instruktora skijanja, koji će na najefikasniji način pomoći djetetu da savlada i zavoli ovaj sport. U ovom uzrastu dijete razvija upornost i istrajnost, a samo skij anje pozitivno utiče na sve grupe mišića. Da bi djetetu bilo ugodno na snijegu važno je odabrati i kvalitetnu i toplu odjeću i sve potr ebne dodatke, a najbolje je da odjeća ima dizajn koji je prilag ođen deci, koji će ih oduševiti i koju će rado nositi. Praktična i funkcionalna oprema za skijanje prati rast djeteta, kako fizički tako i skijaški. Do odlaska na planinu, pripremite svoje dijete tako što ćete pričati zanimljivosti o ovom sportu, iskori stite njihovu radoznalost, energiju i samo ih usmjerite, pru žite im nesebičnu podršku, a rezultat će biti zadovoljno, zdravo i sretno dijete.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMxMzMz